FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Firmy faktoringowe zazwyczaj nie wymagają od swoich klientów zdolności kredytowej.

Faktoring może być wykorzystywany przez różne podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy, firmy z sektorów o długich cyklach sprzedaży, firmy eksportujące oraz te z problemami z dostępem do tradycyjnego finansowania. Nie ma w tym temacie ograniczeń.

Wszystko zależy od wybranej przez Was oferty. Może ona dotyczyć pojedynczych faktur, być zawarta na określony lub nie mieć określonego terminu. Wybrany wariant powinien być dopasowany do potrzeb Waszego przedsiębiorstwa.

Faktoring może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą musiały być przez Was w przyszłości uregulowane. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować dodatkowe opłaty tak, aby odpowiednio przygotować swój budżet.

Tak, zazwyczaj klienci muszą wyrazić zgodę na faktoring. W przypadku faktoringu bez regresu, klient musi poinformować swoich klientów (dłużników) o tym, że ich wierzytelności zostały przekazane do faktora. W przypadku faktoringu z regresem, faktor może żądać potwierdzenia zgodności z transakcją od klienta (sprzedawcy) w razie ewentualnych sporów dotyczących wierzytelności.

Wiele osób twierdzi, że faktoring nie należy do najtańszych opcji finansowania. Jak się jednak okazuje, biorąc pod uwagę wszystkie płynące z niego korzyści można stwierdzić, że jest to wariant opłacalny dla większości branż.

Nie, nie wszystkie faktury nadają się do sprzedaży. Faktoring zazwyczaj dotyczy tylko faktur handlowych, które są uregulowane i niezaległe, a także spełniają inne warunki określone przez dostawcę faktoringu. Faktury z dużym ryzykiem niewypłacalności, spornymi płatnościami lub z odległymi terminami płatności mogą (lecz nie muszą) być odrzucane przez dostawców faktoringu.