Faktoring pełny

W ramach faktoringu pełnego, firma może oczekiwać czegoś więcej niż natychmiastowego dostępu do środków pieniężnych. W zamian za sprzedaż wierzytelności, firma faktoringowa nie tylko zamieni Wasze faktury w kapitał obrotowy, ale również przejmie na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahentów.

 Jeżeli więc Wasz klient nie wywiąże się z zobowiązań, a uregulowanie płatności nie nastąpi terminowo – faktor weźmie sprawy w swoje ręce. Zajmie się on procesami windykacyjnymi, podczas gdy Wy będziecie mogli się skupić na podstawowej działalności swojego przedsiębiorstwa. 

Jak to działa w praktyce? Po przekazaniu faktury odpowiedniej instytucji, zostanie Ci przekazana część (zazwyczaj około 80%) kwoty widocznej na wierzytelności. Następnie, firma faktoringowa będzie oczekiwać na płatność od klienta. Jeżeli nastąpi ona w terminie, na Wasze konto zostanie przekazana pozostała część należności pomniejszona o prowizję dla faktora. W przypadku, gdy płatność od klienta nie nastąpi – firma faktoringowa podejmie się działań windykacyjnych. 

Faktoring pełny może być atrakcyjną opcją dla wielu firm, które potrzebują szybkiego dostępu do kapitału obrotowego, zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności klientów oraz optymalizacji zarządzania płynnością finansową. Niezależnie więc od rozmiaru przedsiębiorstwa czy branży, w której działacie, warto rozważyć faktoring pełny.