Faktoring odwrotny

Jak sama nazwa wskazuje, faktoring odwrotny będzie się wiązał z innymi operacjami niż w klasycznym modelu. 

Pozwala on na wydłużenie terminu płatności u swoich dostawców, jednocześnie skracając swój własny okres kredytowania. Jak to działa w praktyce? 

W ramach faktoringu odwrotnego to firma faktoringowa ureguluje Wasze zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przez dostawców. Nie musicie się więc martwić o dostępność środków pieniężnych, a cała należna partnerom biznesowym kwota zostanie im natychmiastowo przekazana. Da Wam to możliwość uregulowania płatność w dogodnym dla siebie terminie nie u dostawcy, a u firmy faktoringowej.

Faktoring odwrotny (zakupowy) niesie za sobą cały szereg korzyści. Pozwoli Wam on utrzymać płynność finansową oraz zagwarantować sobie środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Taka forma finansowania wpłynie również korzystnie na relacje z dostawcami eliminując opóźnienia w płatnościach oraz zapewniając terminową płatność za wyświadczone usługi.