Faktoring niepełny

Tzw. faktoring z regresem to najbardziej podstawowa forma finansowania przedsiębiorstw. Taka oferta obejmuje jedynie wykup należności, bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców przez faktora. Jeżeli więc zdecydujecie się na faktoring niepełny, to Wy będziecie musieli odpowiadać m.in. za procesy windykacji kontrahentów.

Co się stanie, kiedy klient nie ureguluje należności w odpowiednim terminie? W takim wypadku będziecie zobowiązani do zwrotu części kwoty firmie faktoringowej. 

Taka forma finansowania wiąże się jednak z wieloma korzyściami. Oprócz uzyskania błyskawicznego dostępu do środków pieniężnych, zyskacie pełną kontrolę nad stanem Waszych należności. Dodatkowo, jest to usługa stosunkowo tania, a co za tym idzie – nie obciąży ona dodatkowo budżetów firm.

Faktoring z regresem może być skutecznym narzędziem zarządzania płynnością finansową firmy, zwłaszcza w przypadku sektorów gospodarki, w których terminy płatności są długie lub ryzyko niewypłacalności klientów jest wysokie. Warto zastosować go szczególnie wtedy, gdy współpracujecie z zaufanymi odbiorcami, którzy nie zwlekają z zapłatą.